یک دختر ... پر

 

 

آن هیاهوی کودکی هامون یادش بخیر .

و حالا این کر کشیدن هامون برای تو .. برای مبارک و میمون بودن این جشن .. این دست زدن ها .. رقصیدن هامون..

شاباش ها و نقل هایی که به نیت شادمانی پابرجا برای تو در زندگی پیش رویت ریخته شد .همه نشان از این داشت که ما همیشه با هم می مانیم حتی اگر بگذرد این روزگار که رسمش این است اما در خاطره ها تغییر ناپذیرمان با همیم به به و بهانه همان گریه های کودکی برای لحظه ای بیشتر کنار هم ماندن... برایت آرزوی خوشبختی می کنم و آرامش ..امیدوارم به هر دوی این ها برسی چه در حال و چه سال های نیامده زندگی جدیدت .

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید