پاکبازانند قربانان خاص !

 

ـ هیچ وقت به این اعتقاد نداشتم که حرفی رو که قبولش ندارم حتی اگر برای کسی به صلاحش هست بزنم .. اما این روزها کار رو انجام دادم و می بینم که چطور دچار عذاب وجدانی می شوم  .. چیزی که از جواب های مخاطبم گرفتم در واقع همان هایی بود که من دلیل می آوردم برای انجام ندادن یا مخالفت با آن کار .گرچه سکوت کردم در مقابل پاسخش اما تمام حرف هایش را تائید می کردم در باطن .

- برداشت های مردم این روزها تنها چیزهایی که گاهی نگاهم را به سمتی متمایل می کند .. قضاوت هایی با دیده ایشان .. حکم های کلی برای مسائلی پیچیده و جزئی .. و چه ساده حکم صادر می شود ،بدون در دست داشتن حتی بخشی از تمام آن چیز .

ـ نمی دانم شما از آن دست آدمهایی هستید که بی تفاوت از کنار حادثه ها عبور می کنند با از آنهایی که گاه سری به تاسف تکان می دهند و یا از آن دسته که می ایستند و حتی برای یاری جلو می آیند؟؟ هر چی هست این روزها تعداد کمک کردن در بین این جماعت خیلی کمتر از قبل شده ! 

مردمان امروز اغلبشان تنها خودشان را می بینند و اگر خوب هم نگاه کنند گاهی خانواده شان و چقدر هم شاکی می شوند از این موضوع! به قول خودشان؛ کلاهت رو محکم بچسب تا باد نبرش .

ـ سفر از اتفاق هایی است که با همه خاطره هاش می سازه انسان رو !

ـ این روزها مزه ترم آخر بودن را می چشم .. همش منتظر پایان بودم  و حالا که توش هستم می بینم خیلی کار ها هست که باید انجامشون می دادم و این کار رو نکردم ! نمی دانم واقعاً فرصتی باز برایم پیش می آید یا نه ؟!

ـ برپایی نمایشگاه کتاب هم جز اتفاق های خوشایند این روزها ست، آن هم بعد از اینکه پارسال به دلیل مسائل امنیتی انگار برپا نشد ! خوب است آن هم برای اینجا ..

ـ ظاهری آرام و درونی ملتهب .. ظاهری خندان و درونی غمگین .. ظاهری سرمست و درونی خمار و پریشان احوال انگار! باید اینگونه ادامه بدی .. برای بدست آوردن آرامش های باید تلاش کنی .. نمی دانم چه زمانی است که به آنها می رسم ؟! فقط می دانم خدایی است در این نزدیکی و این دلگرمم می کند . 

 

 

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
....

هیچ وقت برای انجام کاری که دوست داری دیر نیست

سروش

در مورد نمایشگاه راستش نمی دونم ، ولی فکر کنم به خاطر بی پولی و از طرف دیگه حرص زیاد به داشتن و خوندن کتاب های مختلف باشه که اصلا شوقی برای رفتن به نمایشگاه ندارم. نرفتم. تجربه نمایشگاه های قبلی خوب نبودن، برای من. پولام خرج می شه و حسرت خیلی از کتاب هایی که دیدم به دلم می مونه!!!