در ادامه ...

 

گاهی فکر می کنی, زندگی همیشه با همین ریتمی که در آن هستی برقرار می ماند
غافل از اینکه در میان راه, دره هایی, حتی تغییر مسیر هم جریان آن را تغییر میدهد
محیط وبلاگم و دوست داشتم ,دوست دارم ..حکم بزرگ کردن افکارم و برام داشت ...پر و بال دادن ..آشنا شدن با خیلی فضاهایی که نداشتم دوروبرم


اینجا تا همیشه زنده است ...

 

 


/ 0 نظر / 25 بازدید