... ز بالائیم و بالا می رویم

 

 

موضوعاتی هست که اگر بیان نشه در همان ابتدای راه باقی می مونه و مجال پرورش و رشد پیدا نمی کنه ...منظورم موضوع خاصی نیست .بحثم سر موضوعاتی که خیلی  پیش میاد و ذهن را برای مدتی درگیر می کنه اما به دلیل زیاد شدن فکر ها و گاهی درهم شدنشون فرصت پیدا نمی کنن که به مراحل بعدی برسند .شده که بعد ها بهشون برخورد می کنی و می بینی که چقدر مسئله برات آشنا و ملموس .

همه ما در خلوت ذهنی خودمون همیشه مسائل و آنالیز می کنیم .این یکی از مواردی که به نظرم باعث رشد فکر و ذهن انسان ها میشه ،البته در صورتی که مسیر متعالی و درستی رو طی کنه .

حجم و ظرفیت ذهن را بالاتر برده و در برخورد با مسائل و حلاجی آن ها ما را تقویت می کنه و باعث میشه که حتی ما در درست فکر کردن به جایگاه های بالاتر دست پیدا کنیم و هر پله به مقصود عالی تری نزدیک گردیم.

 

به هر حال اگر خوب به اطرافمون نگاه کنیم متوجه می شویم که همه چیزدر حال رشد هستند و چه بهتر که این رشد رو به سمت بالا باشد .

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید