تو نیستی که ببینی ...

 

امروز تنها نبودنت را سند می زند

از روزهای سرگردان سال

که به سمت عادت می بردم ،

می بردمان

فراری ام

اما

گاهی هست

عاملی برای پرتابت به گذشته 

گذشته ای که دارد دور میشود

اما گم نمی شود

تلخی اش کم نمی شود

سنگینی باری که توان ایستادن را گرفت

 

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید