صحرای فراخ و دل تنگ چه سود؟! 

سه ساله شد...

/ 6 نظر / 13 بازدید
سروش

درود. من روز 15م برات پیام گذاشتم، ولی این مطلب هایی که روزهای 12م و 14م نوشتی نبود!!!!! یعنی چی شده؟!!!! من فکر می کنم این خودخواهیه که یه جمله کوتاه بگی و انتظار داشته باشی دیگران بهش فکر کنن و نظر بدن. تو هم یه مقدار وقت بذار و بیشترش کن پیروز باشی[گل]

رضا

مبارکه...

سمانه

با یک عالمه تاخیر مبارکه عزیزم .همیشه پابرجا باشی [گل]

...

تولدش مبارک

داداش جونت

آهای کوچولو خانم اینقدر سوزناک ننویس یک کم تو مایه های 6&8 هم کار کن [نیشخند]

نگار

اينا چيه مينويسي دلمون گرفت! دنيا به اين قشنگي !زندگي به اين باحالي! خودتي كه ضدحال مي زني! بي انصافي اگه صحراي فراخ رو ببيني و ياد خدايي كه اينقدر دلهامونو بزرگ آفريد نكني![گل] هر لحظه ي زندگي يه آزمايشه كه بايد ازش سربلند بيرون بيايم! هم دلشاد باشيم و هم دل بقيه رو شاد كنيم. فرصتها هميناست نبايد از دست بديمشون...[گل]