فضاهای پرت

 

خرداد شد 

این هجوم آن همه بی تو بودن ها در تمام خیابان هایی که دوست داشتم کنارم همپا شوی و تو نفسهایت در خاک ...!

 

 

 

 

با مداد نوشتن ودوست دارم و با بعضی خودکارها به نظرم خوش تر می نویسند و در انتقال گوشه ای از احساس سهیم می شوند.

زمانهای سکوتم بیشتر شده و البته دستمایه رنج بیشتر ایام!

لحظاتی که تمام فکر ها و راه کارها با هم قاطی میشن بسیار دچار سردرگمی و تشویش می شم

گاهی با همه دانسته هایت ناتوانی در مقوله بندی موضوعات و این منجر به سردرگمی میشود و حتی سکوت و ندادن پاسخی مناسب به سوالهای مخاطب با اینکه آگاهی داری نسبت به سوالی که مطرح میشه و این علاوه بر احساس بدی که به خود فرد می ده باعث میشه که فرد مخاطب این برداشت رو داشته باشه که توجهی به گفته ها و مطالبی که بیان می کنه نداری .

مطمئنا راه حل هایی کاربردی وجود دارد که سبب می شود وجود این فضاها کمتر شود

و گفتگو موثرتر واقع می گردد. کافی است ممارست و تمرین را فراموش نکنیم .

 

 

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید