تمام این خردادهای شوم !

 

 

دردِ ؛

نداشتن تو   ، نبودن تو

و برای دوباره داشتن تو هی تمام مدت  نوشتن و نوشتن ..

اما این خلا ؛ مثل یک دره عمیق که انگار تا مرکز این کره ادامه داره  و هرگز هم پر نمی شه .مثل یک زخم عمیق تویه این زندگی .

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید