اجباری

 

در خدمت سربازی به سر می برم ...

 

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
سروش

خداوند بر توفیقات شما بیافزایاد!

......

تظاهر کن ازم دوری تظاهر میکنم هستی

حرفهایی هست برای گفتن که اگر گوشی نبود نمیگوییم . حرفهایی هست برای نگفتن که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمیاورد که سرمایه ی ماورایی هر کس حرفهایی ست که برای نگفتن دارد.