این یعنی حسرت

 

من همیشه امروز بیقرارتر از همیشه هایم

باور نداری ؟

به اشک های ریخته و نریخته ام نگاه نکن که نگه شان می دارم، برای اینکه بایستم و ادامه بدم همه روزهای نبودنت رو نداشتنت رو و رفتنت ...

 

پ.ن:به گمان آن لاله توئی؛

لاله خونین کفن از خاک سر آورده برون
خاک مستوره‌ی قلب بشر آورده برون
دل ماتم زده مادر زاری است که مرگ
از زمین همره داغ پسر آورده برونش
آتشین آه فرو مرده مدفون شده است
که زمین از دل خود شعله ور آورده برون
راست گویی که زبان‌های وطن خواهان است
که جفای فلک از پشت سر آورده برون
یا به تقلید شهیدان ره آزادی
طوطی سبز قبا سرخ پر آورده برون
یا که بر لوح وطن خامه خونبار بهار
نقشی از خون دل رنج بر آورده برون

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید