قرمز،نارنجی،زرد

پاییز آمد / در میان درختی / لانه کرده کبوتر / از تراوش باران می گریزد خورشید از غم /

با تمام غرورش / پشت ابر سیاهی / عاشقانه به گریه می نشیند

من با قلبی / به سپیدی روز / با امید بهاران / می روم به گلستان / همچو عطر اقاقی / 

لا به لای درختان می نشینم

باشد روزی / به ندای بهاران / روی دامن صحرا / لاله روید

شعر هستی / بر زبانم جاری/ پر توانم آری / می روم در کوه و دشت و صحرا

ره پیمای / قله ها هستم من / راه خود در توفان / در کنار یاران می نوردم

در کوهستان / یا کویر تشنه / یا که در جنگل ها / رهنمودی شاد و / پر امیدم

دارم امید / که دهد / سختی کوهستان / بر روان و جانم / پاکی این کوه و دشت و صحرا

شعر هستی / بودن و کوشیدن / رفتن و پیوستن / از کژی گسستن /

جان فدا کردن در/ راه عشق است

 

پ.ن : بر اساس یک آهنگ ارمنی (خاچاطور آداویسیان)

/ 0 نظر / 12 بازدید