ما گم شده ایم

 

وقتی بهانه ای ساده برای دور هم جمع شدن و گفتن و خندیدن و نداریم...

وقتی صدایی نیست تا با خواندن بیتی و تلاوت سوره ای سِحرمان کند ...

وقتی دستی نیست تا سرمان را در میان بگیرد و لبی که پیشانیمان را بوسه زند...

وقتی خانه ای نباشد تا خودمان را میان خاطرات خوش گذشته اش غرق کنیم و مست شویم از یادآوری اش ...

وقتی کسی نباشد که به دنبالمان "نصر من الله و فتح قریب را زمزمه کند...

وقتی مرکزیتی از بین برود...

و وقتی شما دیگر نباشید،

باور کن این چیزی جز گم شدن نیست.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید