من تصمیم و گرفتم

 دنبال کارهای پایان نامه ام ...این یعنی کم کم شروع کردم.

دیروز استاد عزیزم و دیدم و با چهره گشاده از موضوع استقبال کرد. همه سختی اش این که موضوع جدید و باید برای پیشینه در متن هایی به جز زبان مادری جستجو کنم .

استاد به تمامی پر از انرژی مثبت و سراسر مهربانی است . کم پیدا می شود از این دست آدم ها در این روزگار !

از دفتر که میام بیرون سرمای حرف مغلوب گرمای منتشر شده از انگیزه ام می شود :)

برخورد با آدم های جدید و باز راه های جدید پیش رو دارم ...

من تصمیم و گرفتم .

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
نسیم

هر کاری و سرچی داشتی بهم خبر بده. ایمیل بزن. خیلی خوشحالم که کم کم داری به آرزوها و رویاهات می رسی. تو سختکوش ترین و بهترینی :)