این نوشته سیاه است !

 

 

تو حرف می زنی و حرف می زنی من چیزی در سرم می جوشد...

سینه ام درمانده از تندی تپش های بی امان  ... نفرت را بازدم می کنم...

من جایی دور تو را تصویر می کنم با مخاطبت ، چگونه قباحت از دهانت به بیرون می ریزد...

تو کور به تمامی من فقط برای خودت چشم می شوی ...

من این نوزاد را مدتهاست به خاک سپردم تو اما نبش قبر می کنی اش ...

دنیا برای تازاندن خواسته های حیوانی ات جای خوبی است گرچه تو مانع ها را نخواهی دید ...این را مطمئنم نه این را گاه تردید می کنم... به دوستی گفتم برایم مدام تکرارش کند ...

آه را سلاح کردم این روزها ...

می دانم ابرهای تیره روزگارت را در بر می گیرد...

اما احوالم می طلبد عجله را  ...

روزهای خوبی نیست این روزهای پایانی کاش تمام شود زودتر این سال که تمامش خشم بود و درد و آه و نفرین

رنگش هم سیاه به رنگ تمام دیروزی که گذشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 4 نظر / 16 بازدید

ملیحه عزیزم یه پيشنهادي دارم هيچ موقع كسي رو نفرين نكن هيچ وقت!!! اگه به اين باور برسي كه حتي يه برگ از درخت بدون خواست خدا نمي افته اون زمان راحت تر اين مسائل رو حل مي كني به خدا توكل كن و همه چي رو بسپر دست خودش خدا بهترين تقدير رو برات رقم ميزنه هيچ موقع به ظاهر قضيه نگاه نكن.يه داستاني مي نويسم شايد تكراري باشه برات اما بازم روش تمركز كن تا حالت بهتر بشه يه كشاورزي يه گاو پير داشت . گاوش مرد مردم ده جمع شدند و گفتند خيلي بد شد گاوت مرد پيرمرد گفت بد شد! شايد! پيرمرد يه گاو جوون خريد مردم ده جمع شدند و گفتند خيلي خوب شد گاو خريدي پيرمرد گفت خوب شد ! شايد! پسر پيرمرد زمين شخم ميزد كه گاو با لگد پاي پسر رو شكست مردم ده جمع شدند گفتند خيلي بد شد پاي پسرت شكست پيرمرد گفت بد شد! شايد! گوشه اي از اون مملكت جنگ شد و حكمران جووناي ده رو براي جنگ برد اما پسر پيرمرد به علت شكستگي پا از اون جنگ معاف شد مردم ده جمع شدند و گفتند تو خيلي خوش شانسي خيلي خوب شد پسرت رو به جنگ نبردند پيرمرد گفت خوب شد! شايد!!! مليحه ما از حكمت كاراي خدا بي اطلاعيم اگه من مثل تو مي خواستم فكر كنم كه با اين كاراي تو بايد تا حالا خودمو مي

مسیح

به رغبت بکش بار هر جاهلی . .

راستي ديگه بهم سر نميزني!!!

Sahar

آه را سلاح کردم این روزها... واقعا کاش زودتر تمام شه این روزهای آخر...[ناراحت] سال نوتون پیشاپیش مبارک.سلامت وُ شاد و پاینده باشی عزیز[گل]