ماندگار شد !

 

 یک سال را دوره کردیم با تمام ساعت ها و روزها و  ماه هایی که گذشت .. و انگار تمام شد !
رفت و دیگر باز گشتی  ؟ ؟!!
 
برای روزی که دوباره آمدی
 برای تمام روزهایی که بدون تو اما با خاطر تو گذشت...
 برای تمام روزهایی که او را داشتم و نداشتمش و خاطره شد.
 برای تمام لحظه هایی که گریه کردم و تسکینی ؟!! لحظه هایی خالی سرگردان ..
برای روزهای بی قراری و شب هایی که بیشتر می شد و عظیم تر ..
برای روز آخری که دیدمت در این سال و لبریز شدم از هر چه خواستنی محال !

 برای نبودن تو در تمام این ۶ سالی که گذشت در کنارم ... 
برای خودم
 برای تو
 برای ما ..
و تمامی کسانی که زندگی ام را می سازند..
 شاید سال بزرگی بود .. حجم تجربیاتش ..
برای لحظه هایی که گم شدن میان روزهای این تقویم ۸۶ 

برای ننوشته هایم .. برای نوشته هایم، دل نوشته هایم .. زندانی کردن کلمات در ذهنم ! ثبت خاطره های رنگ باخته نگاه های داغ .. عجیب سالی بود !!
گذشت مثل تمام این روز ها که بی محابا می گذرد .. تمام تلخی هایی که با کوچکترین اشاره ات شیرین می شد .. 

هر چه بود گذشت .. حک کرد

 و

 تمام شد ./.

 

 

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
رضا

سال نو مبارک