جاودانه بودنت

 

عطش نوشتن داشتم ..وقتی دور بودم مدام درگیر اینجا ...اما حال رغبتم کمتر گشته!


اما زاد روز تو را همیشه اینجا ثبت کردم تا مبادا یادم برود بیست و پنجم دیماه سال هایی که دور از ما به تماشایمان بودی... و ما همچنان گیج دست بر هر ردی ار تو دراز می کنیم تا بیابیمت .

 


 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید