ماه های دور از خانه!

 

خیلی می شه که درست ننوشتم!

حقیقتش خوبم اینجا همه چی خوبه جز دلتنگی که با اونم کنار میام. روزهای خوبی  میشن تو خاطره هام برای من که با همین خاطره ها همیشه سیر می کنم.درس هم باید بخونم ..اگر این فکرها بگذارن.بدون سختی نیست ..و البته تا سختی نباشه شیرینی نمایان نمیشه.برای خودسازی خوبه.با همه حرفهایی که به دنبال می کشم  مخصوصاً اگه قبول نشم ..برای امسال زیاد سرمایه گذاری نکردم.تا ببینم چی میشه.

اینم از گزارش ناقص این روزها تنها برای اینکه چیزی نوشته شده باشد.

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید