ایستادنی در کار نیست

 

امتحان همه چی رو بهم ریخته .. حتی احتمال این که نتیجه خوبی نداشته باشه!!
هفته آخری مثل این نفس بریده ها می مونم .. دیگه قدم های آخر رو با جون کندن زیاد بر می دارم.. می دونم  که کلی کار مونده واسه این آخر.. اما نگرانم برای همه چی این که بخوام با یک دید تازه نگاه کنم این بیشتر از همه نگرانم می کنم اما از این سفر ها خرسندم .. اونم واسه من که عاشق سفرم حتی کوچکترین فرصت می تونه بهترین باشه..  این دلشوره اگر بگذاره همه چی می شه خیلی راحت به جلو بره همه چی .از این بی ثباتی دقیقه ها تویه این برهه زمانی بدم میاد .. همه چی بستگی به همون لحظه آخر داره از این تصمیم گیری های معلق هم   ..  از این که همه چی با چاشنی بستگی همراهه ..
تنها این نیز بگذرد./.

 

 

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
سروش

از سر کار میام خسته ام ولی سر زدن به دوستان به آدم روحیه می ده پیروز باشی

سروش

د ل ل ل ل ل ل لل لل ل .... آهنگ سلسله موی دوست شجریانه (کاست یاد ایام) که سر زبونمه. گفتم بخونمش شمام بشنوین باحاله [زبان]